free site creation software

حقیقت درباره 50 اسطوره اینترنت

 حقیقت درباره 50 اسطوره اینترنت مجموعه  ای از یادداشت های بیش از 60 محقق، نظریه پرداز، کارشناس و اندیشمند در حوزه های مختلف فنی، اجتماعی، امنیتی و ... است که در مورد افشای حقایق در پس اسطوره های اینترنتی از جمله در زمینه شبکه های اجتماعی، عرصه سایبری، فناوری های نوین و ... دست به قلم شده اند. ادیتور این کتاب ماتیاس سی. کتمان و استفان دریر می باشند. این کتاب سپتامبر 2019 همزمان با اجلاس مجمع جهانی حکمرانی اینترنت (آی.جی.اف) در برلین آلمان منتشر شد. این کتاب توسط اینجانب و خانم راهله میلانی ترجمه و به زودی از سوی انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی منتشر خواهد شد. 

حقیقت درباره 50 اسطوره اینترنت

کتابی که پیش رو دارید، ایده هایی برای اندیشیدن و انتقادی نگریستن به باورهای عامیانه ای است که در ارتباط با اینترنت، به عنوان بستر و پلتفرم مادر، و نیز تمامی فناوری ها و شبکه های رسانه ای مبتنی بر آن است.
از منظر سواد رسانه ای، این کتاب به تعبیر جاستین لوئیس، با رویکری کاملا انتقادی ساختار و سازمان رسانه ای اینترنت را به چالش کشیده و حقیقت درباره 50 باور نادرست (اسطوره) در ارتباط با ماهیت آن را افشا می کند. این اسطوره ها طیفی وسیعی از باورها و انگاره هایی که به اشتباه در ذهن و باور کاربران عجین شده را پوشش می دهد و از زوایای مختلف به روشنگری درباره آنها می پردازد.
این کتاب به لحاظ فنی دو ویژگی منحصر به فرد دارد: 1-نویسندگان آن، طیف وسیعی از محققان، پژوهشگران و نظریه پردازان برجسته در کشورهای اروپایی وآمریکایی هستند که خود بعضا از پایه گذاران اینترنت بوده و نقش موثری در نوآوری، تولید، انتشار و گسترش فناوری های نوین داشته اند. 2-موضوعات، مولفه ها و ابعاد بسیار فنی و پیچیده هریک از اسطوره ها با ذکر مثال هایی از تجارب زیسته عموم کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی، به زبان ساده و قابل فهم بیان شده است.
اهمیت این کتاب، به خصوص برای دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان، پژوهشگران و عموم کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی از این جهت است به رغم افزایش سواد عمومی جامعه، از یک طرف روز به روز بر حجم و میزان باورهای غلط در ارتباط با مباحثی همچون «آزادی در اینترنت»، «امنیت در اینترنت»، «بی طرفی اینترنت و شبکه های اجتماعی»، «وضعیت داده ها در اینترنت و شبکه های اجتماعی» و ... افزوده می شود؛ و از سوی دیگر تعداد روزافزونی از کاربران ناآگاه از اهداف و برنامه ریزی های ساختاری و پیچیده ذینفعان اصلی فناوری های نوین، قربانی مطامع عمدتا اقتصادی، تجاری و ایدئولوژیک آنها می شوند. از اینرو، تنها راه رهایی از این وضعیت، همانطور که در تمامی تحقیقات و پژوهش های پیشین به آن اشاره شده و در این کتاب نیز مورد تاکید قرار گرفته، رهایی از بند «ناآگاهی» و «اسطوره های» نادرستی است که عمدا و سهوا در باورهای عمومی کاربران اینترنت نهادینه شده است.
در این مسیر، ارتقاء «سواد رسانه ای» عموم «نتوندان» از واقعیات و مسائل پشت پرده توسعه اینترنت و شبکه های اجتماعی و موبایلی وابسته به آن، مهترین و والاترین گامی است که می توان برداشت: اینکه چه کسانی اینترنت و فناوری های وابسته به آن را توسعه داده اند؟، حکمرانی آنها در دستان چه کسانی است؟ چه کسانی بیشترین بهره را از آنها می برد؟ جهگیری الگوریتم ها و فناوری هایی همچون بلاکچین، نظیر به نظیر، پایان به پایان به چه نحو است؟ چه اتفاقات و جریاناتی از زمان ورود کاربر به اینترنت تا هنگام خروج از آن در ارتباط با وی به وقوع می پیوندد؟ رابطه تولید کننده محتوا با پلتفرم چیست؟ چه پیامدها و آسیب هایی متوجه کاربران است؟ و دهها سئوال دیگر؛ موضوعات و مسائلی است که تنها در چارچوب گفتمان «سواد رسانه ای» می توان پاسخ های وثیقی برای آنها یافت.

University of Tehran

Scientific Databases