amp templates

حقیقت درباره 50 اسطوره اینترنت

 حقیقت درباره 50 اسطوره اینترنت مجموعه  ای از یادداشت های بیش از 60 محقق، نظریه پرداز، کارشناس و اندیشمند در حوزه های مختلف فنی، اجتماعی، امنیتی و ... است که در مورد افشای حقایق در پس اسطوره های اینترنتی از جمله در زمینه شبکه های اجتماعی، عرصه سایبری، فناوری های نوین و ... دست به قلم شده اند. ادیتور این کتاب ماتیاس سی. کتمان و استفان دریر می باشند. این کتاب سپتامبر 2019 همزمان با اجلاس مجمع جهانی حکمرانی اینترنت (آی.جی.اف) در برلین آلمان منتشر شد. این کتاب توسط اینجانب و خانم راهله میلانی ترجمه و به زودی از سوی انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی منتشر خواهد شد. 
برای دانلود فایل الکترونیکی کتاب اینجا کلیک کنید

حقیقت درباره 50 اسطوره اینترنت

کتابی که پیش رو دارید، ایده هایی برای اندیشیدن و انتقادی نگریستن به باورهای عامیانه ای است که در ارتباط با اینترنت، به عنوان بستر و پلتفرم مادر، و نیز تمامی فناوری ها و شبکه های رسانه ای مبتنی بر آن است.
از منظر سواد رسانه ای، این کتاب به تعبیر جاستین لوئیس، با رویکری کاملا انتقادی ساختار و سازمان رسانه ای اینترنت را به چالش کشیده و حقیقت درباره 50 باور نادرست (اسطوره) در ارتباط با ماهیت آن را افشا می کند. این اسطوره ها طیفی وسیعی از باورها و انگاره هایی که به اشتباه در ذهن و باور کاربران عجین شده را پوشش می دهد و از زوایای مختلف به روشنگری درباره آنها می پردازد.
این کتاب به لحاظ فنی دو ویژگی منحصر به فرد دارد: 1-نویسندگان آن، طیف وسیعی از محققان، پژوهشگران و نظریه پردازان برجسته در کشورهای اروپایی وآمریکایی هستند که خود بعضا از پایه گذاران اینترنت بوده و نقش موثری در نوآوری، تولید، انتشار و گسترش فناوری های نوین داشته اند. 2-موضوعات، مولفه ها و ابعاد بسیار فنی و پیچیده هریک از اسطوره ها با ذکر مثال هایی از تجارب زیسته عموم کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی، به زبان ساده و قابل فهم بیان شده است.
اهمیت این کتاب، به خصوص برای دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان، پژوهشگران و عموم کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی از این جهت است به رغم افزایش سواد عمومی جامعه، از یک طرف روز به روز بر حجم و میزان باورهای غلط در ارتباط با مباحثی همچون «آزادی در اینترنت»، «امنیت در اینترنت»، «بی طرفی اینترنت و شبکه های اجتماعی»، «وضعیت داده ها در اینترنت و شبکه های اجتماعی» و ... افزوده می شود؛ و از سوی دیگر تعداد روزافزونی از کاربران ناآگاه از اهداف و برنامه ریزی های ساختاری و پیچیده ذینفعان اصلی فناوری های نوین، قربانی مطامع عمدتا اقتصادی، تجاری و ایدئولوژیک آنها می شوند. از اینرو، تنها راه رهایی از این وضعیت، همانطور که در تمامی تحقیقات و پژوهش های پیشین به آن اشاره شده و در این کتاب نیز مورد تاکید قرار گرفته، رهایی از بند «ناآگاهی» و «اسطوره های» نادرستی است که عمدا و سهوا در باورهای عمومی کاربران اینترنت نهادینه شده است.
در این مسیر، ارتقاء «سواد رسانه ای» عموم «نتوندان» از واقعیات و مسائل پشت پرده توسعه اینترنت و شبکه های اجتماعی و موبایلی وابسته به آن، مهترین و والاترین گامی است که می توان برداشت: اینکه چه کسانی اینترنت و فناوری های وابسته به آن را توسعه داده اند؟، حکمرانی آنها در دستان چه کسانی است؟ چه کسانی بیشترین بهره را از آنها می برد؟ جهگیری الگوریتم ها و فناوری هایی همچون بلاکچین، نظیر به نظیر، پایان به پایان به چه نحو است؟ چه اتفاقات و جریاناتی از زمان ورود کاربر به اینترنت تا هنگام خروج از آن در ارتباط با وی به وقوع می پیوندد؟ رابطه تولید کننده محتوا با پلتفرم چیست؟ چه پیامدها و آسیب هایی متوجه کاربران است؟ و دهها سئوال دیگر؛ موضوعات و مسائلی است که تنها در چارچوب گفتمان «سواد رسانه ای» می توان پاسخ های وثیقی برای آنها یافت.