develop free website

مهاجرت نخبگان و هویت ملی

مهاجرت نخبگان و هویت ملی کتابی است که در سال 1397 از سوی گروه انتشاراتی بین المللی الهدی منتشر شده است. این کتاب به صورت موردی به مطالعه و ارزیابی وضعیت نخبگان ایرانی مقیم مالزی، نگرش سنجی از نخبگان ایرانی مقیم مالزی در ارتباط با هویت ملی و دیگر شاخص های هویتی، و راهکارهایی برای تقویت مولفه های هویتی ایرانیان مهاجر در خارج از کشور پرداخته است. این کتاب بخشی از چهار پروژه تحقیقاتی با عنوان "آسیب شناسی ایرانیان مقیم مالزی"، "مهاجرت نخبگان و هویت ملی"، نماز از دیدگاه جوانان مالزیایی" و "حجاب از دیدگاه زنان مسلمان مالزی" بوده که توسط اینجانب و به سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (رایزنی فرهنگی ایران در مالزی) انجام شده است.