online web builder
      Teaching/Courses      
      Students who have class with me may find their subjects
      on PAYC Courses. PAYC Courses are developed on Mindmeister.com.
      To know how to use mindmeister, click here. Otherwise, Proceed to the below
      descriptions of the courses and download the related files.

توضیحات مهم

اصول روابط عمومی در بازنگری جدید واحدهای درسی در دانشگاه تهران، به عنوان یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ارتباطات طراحی شده است. با توجه به اینکه این درس، تنها درس مربوط به روابط عمومی در کل دوره لیسانس می باشد، دانشجویان علاوه بر آشنایی با مفاهیم و کلیات در روابط عمومی، با اصول و مراحل برنامه ریزی و اجرای یک "کمپین" در فعالیت های روابط عمومی براساس مدل رونالد اسمیت آشنا می شوند. علاوه بر کارهای کلاسی هفتگی، این درس هم دارای آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید در طول ترم یک کار مطالعاتی در ارتباط با یکی از سازمانها/نهادها/شرکتهای ایرانی بر اساس مدل رونالد اسمیت انجام دهند. همچنین دانشجویان باید علاوه برکارهای کلاسی هفتگی، تعدادی مقاله، مطالعه موردی و ... را مطالعه و در سر کلاس ارائه دهند. (فایل ها را اینجا دانلود نمایید) پاس کردن این درس منوط به انجام تمامی کارهای کلاسی بدون استثنا و شرکت در آزمون پایان ترم می باشد. برای مطالعه سرفصل درس ها به سایت پایک کورس  (و اینجا) مراجعه نمایید.
توضیح مهم: شرایط حاکم براین کلاس علاوه بر آموزشی، شرایط و دسیپلین محیط کاری نیز هست و رعایت آن به خصوص تشریفات و الزامات حاکم بر محیط های کاری روابط عمومی الزامی است. لطفا فایل مربوط به پروتکل و تشریفات کلاس را با دقت مطالعه نمایید و نسبت به رعایت آن اطمینان حاصل نمایید  

توضیحات مهم

روش شناسی تحلیل محتوی در بازنگری جدید واحد های درسی در دانشگاه تهران، به عنوان یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ارتباطات طراحی شده است و با عنوان "روش تحقیق2" در لیست واحدها ارائه می شود. با توجه به اینکه روش تحلیل محتوی یکی از روش های انحصاری و پرکابرد در حوزه ارتباطات و رسانه می باشد، دانشجویان در حین این درس به صورت نظری و عملی (آمار و کار با نرم افزار اس.پی.اس.اس) با مبانی روش تحلیل محتوا آشنا می شوند.
این درس هم داری آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید در طول ترم یک کار پژوهشی عملی براساس روش تحلیل محتوا انجام و گزارش تفصیلی آنرا در پایان ترم ارائه دهند. پاس کردن این درس منوط به انجام هردو (هم کار عملی و هم آزمون پایان ترم) می باشد. دانشجویان فایل های اصلی مربوط به این درس را میتوانند اینجا دانلود نمایند. برای مطالعه سرفصل این درس به سایت پارک کورس (و اینجا) مراجعه نمایید. 

توضیحات مهم

روش های تحقیق کیفی رسانه ها یک درس دو واحدی الزامی برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته ارتباطات در دانشگاه تهران می باشد. با توجه به کاربرد گسترده روش های تحقیق کیفی در حوزه ارتباطات و رسانه، دانشجویان در این درس به طور کامل با مبانی نظری و عملی روش های تحقیق کیفی آشنا می شوند.
این درس هم دارای آزمون پایان ترم است و هم دانشجویان باید یک کار عملی پژوهشی براساس یکی از روش های تحقیق کیفی در حوزه موضوعات ارتباطی انجام دهند.
دانشجویان فایل اصلی این درس را می توانند اینجا دانلود نمایند. برای مطالعه سرفصل این درس، به سایت پایک کورس (و اینجا) مراجعه نمایید. 

توضیحات مهم

این درس دو واحدی، جزء دروس الزامی برای دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده است. با فرض آشنایی دانشجویان با روش تحلیل محتوا، تمرکز اصلی این درس بر روش تحلیل گفتمان براساس روش نورمن فرکلاف و ون دایک می باشد.
این درس هم دارای آزمون پایان ترم می باشد و هم دانشجویان باید دو کار عملی پژوهشی یکی براساس روش تحلیل محتوا و یکی هم براساس تحلیل گفتمان انجام دهند. منابع درسی در سر کلاس ارائه خواهد شد.
دانشجویانی که از سایر رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد ارتباطات پذیرفته شده اند، باید درس روش تحلیل محتوا تدریس شده در دوره کارشناسی را نیز به طور همزمان یا پیش نیاز پاس کنند.
برای دریافت برخی از فایل های مربوط به این درس اینجا کلیک کنید. 

توضیحات مهم

این درس دو واحدی برای دانشجویان کارشناسی رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده و جزء دروس الزامی است. دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، باید قبلا درس مبانی روزنامه نگاری/مطالعات روزنامه نگاری را پاس کرده باشند. دانشجویان در طی این درس به طور کامل با روزنامه نگاری و شیوه تنظیم اخبار، سبک های تنظیم اخبار و ... به صورت عملی آشنا خواهند شد.
این درس هم آزمون پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید کار عملی مربوط به هر جلسه که عمدتا در ارتباط با خبر نویسی و نیز شناسایی ارزش های خبری و عناصر خبری می باشند را انجام دهند. دانشجویان می توانند فایل های درسی را اینجا دانلود نمایند.
توضیح مهم: شرایط حاکم بر این کلاس علاوه بر آموزشی، شرایط محیط کاری روزنامه نگاری نیز هست و رعایت این شرایط و الزامات آن ضروری است. 

توضیحات مهم

ارتباطات سلامت یک درس دو واحدی است که هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران ارائه می شود. خوشبختانه دانشگاه تهران در این مقوله بین رشته ای پیش گام است و در گروه علوم ارتباطات اجتماعی از سال 1398 گام های جدی و موثری برای راه اندازی رشته ارتباطات سلامت در مقطع کارشناسی ارشد برداشته شده و به مرحله خوبی رسیده است

ارتباطات سلامت در مقطع کارشناسی
 
در این درس دانشجویان با کلیات مربوط به موضوع «ارتباطات سلامت» شامل مفاهیم کلی و نظریات اصلی، مهمترین مسائل و چالش های عینی و مصداقی این حوزه در کشور، روندها و ترندهای تحقیق و توسعه در حوزه ارتباطات سلامت آشنا خواهند شد. این درس شامل امتحان پایان ترم و همچنین دو کار کلاسی است که یکی به صورت هفتگی و دیگری براساس کار کلاسی پایان ترم در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. کار کلاسی هفتگی به صورت هفتگی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. کار کلاسی پایان ترم نیز مبتنی بر یک کار مشاهده ای در مراکز بهداشت و درمان است که دانشجویان باید براساس پروتکل مشاهده ای آن را انجام دهند.
منبع اصلی این درس کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 نوشته کوین بردلی، لیزا اسپارکز و دن اهیر می باشد که از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است
همچنین سر فصل این درس در سایت پایک کورس (و اینجا) موجود است

ارتباطات سلامت در مقطع کارشناسی ارشد
در این درس دانشجویان با مباحث نظری و کاربردی ارتباطات سلامت آشنا خواهند شد. در بخش نظری، دانشجویان با مطالعه منابع اصلی معرفی شده، به صورت هفتگی فصل هایی از منابع معرفی شده را در سر کلاس ارائه خواهند داد. در بخش کاربردی، دانشجویان باید با انجام یک کار علمی پژوهش محور، نحوه استفاده از ظرفیت های ارتباطی در بهبود ضعف های نظام بهداشت و سلامت را تشریح نمایند. هر دانشجو همچنین باید یک استاد/پژوهشگر خبره از حوزه بهداشت و سلامت را شناسایی و برای ارایه یک سخنرانی به عنوان سخنران مدعو سرکلاس دعوت نماید. خروجی کار عملی دانشجویان نیز به صورت یک سمینار یک روزه در پایان ترم و با حضور مستمعان آزاد ارائه خواهد شد
منبع اصلی این درس کتاب ارتباطات سلامت در قرن 21 نوشته کوین بردلی، لیزا اسپارکز و دن اهیر می باشد که از سوی انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است. دانشجویان همچنین می توانند فایل های ضروری برای این درس را اینجا دانلود نمایند

توضیحات مهم


این درس دو واحدی، جزء دروس الزامی برای دوره کارشناسی ارشد رشته ارتباطات در دانشگاه تهران طراحی شده است. با فرض آشنایی دانشجویان با تکنیک های تبلیغات و پروپاگاندا، این درس عمدتا به ارزیابی و تحلیل کمپین های تبلیغاتی/پروپاگاندایی سازمان ها و نهادها می پردازد.
این درس هم امتحان پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید براساس علاقه خود یک سازمان/نهاد/شرکت را انتخاب و یکی از کمپین های تبلیغاتی آن را براساس مدل ده مرحله ای کتاب "تبلیغات و اقناع" تحلیل نمایند.
دانشجویان می توانند فایل های مربوط به این درس را اینجا دانلود نمایند  

توضیحات مهم

این درس دو واحدی، جزء دروس اختیاری برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی در دانشگاه تهران طراحی شده است. دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، باید قبلا درس روش های تحقیق در مطالعات فرهنگی را پاس کرده باشند. دراین درس، دانشجویان ابتدا با اصول، مبانی و مکانیسم نقد علمی آشنا می شوند و سپس دانشجویان باید براساس علاقه خود، یکی از محورها و موضوعات فرهنگی کشور یا استان محل زندگی خود را انتخاب و به صورت اصولی به نقد آن بپردازد.
این درس هم امتحان پایان ترم دارد و هم دانشجویان باید کارکلاسی خود (نقدی یکی از سیاست های فرهنگی) را به صورت روش مند و براساس یکی از انواع روش های تحقیق انجام دهند. کار کلاسی دانشجویان در نهایت باید در یک سمینار پایان ترم ارائه شود و خلاصه سیاستی آن نیز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شود. 60 درصد نمره پایان ترم براساس امتحان و چاپ خلاصه سیاستی در روزنامه های کثیرالانتشار (هر دو با هم الزامی است) و 40 درصد نمره دیگر این درس نیز در سمینار پایان ترم و توسط ارزیابی مکتوب حضار شرکت کننده تعیین خواهد شد. دانشجویان می توانند برخی از فایل های مربوط به این درس را اینجا دانلود نمایید. 

توضیحات مهم


رسانه و حوزه عمومی، دو واحد الزامی برای مقطع کارشناسی رشته علوم ارتباطات دانشگاه تهران می باشد. مباحث اصلی این درس شامل مطالعه اندیشه های متفکران مربوطه و نیز تحقیقات تجربی در زمینه "حوزه عمومی" و "رسانه" می باشد. در این درس، از بین متفکران یورگن هابرماس و هانا آرنت برای تدریس انتخاب شده اند. همچنین تعداد 30 مقاله تجربی در زمینه حوزه عمومی با تاکید بر بافت و کانتکس ایران شناسایی شده اند که در حین ترم مورد مطالعه ارزیابی قرار خواهند گرفت.
دانشجویان می توانند فایل های ضروری برای این درس را اینجا دانلود نمایند

توضیحات مهم

در دوران معاصر با توجه به ظهور رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی از یکسو و تغییر و تحول در کیفیت مخاطب (از «منفعل» به «فعال») از سوی دیگر؛ روزنامه نگاری دچار دگرگونی شده و این حرفه بیش از پیش هم از بُعد حرفه ای و هم از بُعد کارکردی با چالش هایی مواجه شده است 
همچنین با توجه به تحولات جوامع امروزی، حوزه های جدیدی در روزنامه نگاری زمینه ظهور و بروز یافته اند که از آن جمله می توان به روزنامه نگاری بحران، روزنامه نگاری سلامت، روزنامه نگاری کنشگر، روزنامه نگاری علم، و ... اشاره کرد 
هدف از این درس آشنایی دانشجویان با روزنامه نگاری معاصر و مسائل و چالش های آن با تأکید ویژه بر ایران است. به خصوص اینکه با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اقلیمی کشور، آشنایی دانشجویان با حوزه های جدید روزنامه نگاری و تاثیرات آن بر توسعه ملی بیش از پیش ضرورت یافته است
در این درس، هریک از دانشجویان باید در حوزه روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه نگاری بحران، روزنامه نگاری توسعه، روزنامه نگاری سلامت، روزنامه نگاری صلح، روزنامه نگاری پلتفرمی، روزنامه نگاری و سیاست، روزنامه نگاری و دیپلماسی بین الملل، روزنامه نگاری و اخلاق، روزنامه نگاری و حقوق، روزنامه نگاری محیط زیست مطالعاتی انجام داده و در کلاس ارائه دهند. همچنین به دانشجویان این درس توصیه می شود حتما فصل «رسانه» گزارش کارگروه فرهنگی، اجتماعی و رسانه هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها را با دقت مطالعه نمایند
کار عملی کلاسی نیز در سرکلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت

توضیحات مهم

روابط عمومی یکی از حرفه هایی است که به علت اهمیت و نقش آن در عرصه های ملی و بین المللی دارای ضوابط اخلاقی با قدمت تاریخی چندین دهه می باشد که در آن پنج نوع رابطه مورد تاکید قرار می گیرد: وظیفه نسبت به خود، وظیفه نسبت به مخاطب، وظیفه نسبت به کارفرما، وظیفه نسبت به حرفه و وظیفه نسبت به جامعه که هرکدام علاوه فرایندهای و سازوکارهای رسمی، مستلزم ملاحظات اخلاقی است که برخلاف ظاهر آن، نمی توان به سادگی از آن گذشت
این درس دو واحدی برای دانشجویان رشته روابط عمومی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی طراحی شده و جزء دروس الزامی است. دانشجویانی که این درس را انتخاب می کنند، باید قبلا دروس پایه و اصلی مثل اصول و مبانی روابط عمومی، نظریه ها روابط عمومی، روش های پژوهش در روابط عمومی را پاس کرده باشند و با کلیات روابط عمومی آشنا باشند
دانشجویان در طی این درس علاوه بر تسلط بر مباحث نظری و فسلفی پیرامون موضوع اخلاقیات، با دستورالعمل های اخلاقی تدوین شده در حوزه روابط عمومی (هم مجامع منطقه ای و بین المللی و هم انجمن های روابط عمومی کشورهای پیشگام) آشنا خواهند شد
 علاوه بر آن، دانشجویان با برخی از مدل ها و مکانیسم های تصمیم گیری اخلاقی همچون مدل ارسطو، کانت، جرمی بنتهام، جان استوارت میل،  ویلیام دیود راس، و ... آشنا خواهند شد و به صورت عملیاتی در معرض تصمیم گیری اخلاقی قرار خواهند گرفت،  
منبع اصلی این درس کتاب اخلاق در روابط عمومی نوشته فلیپ سیب و پاتریک فیتزجرال است که از سوی انتشارات ارسطو منتشر شده است. این درس هم کار کلاسی هفتگی (ارائه هفتگی در کلاس)، هم کار عملی پایان ترم و هم آزمون پایانی است و پاس کردن این درس منوط به انجام کامل هر سه می باشد (هیچ کدام جایگزین کار دیگری نمی شود). 

Education Transformation

Based on my expriences, less than 20% of the learning will happen in the classrooms and universities environments.

Where will be the rest?